Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO
Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO

Biofeedback

Biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy. 

W zależności od sposobu pomiaru wyróżnia się różne rodzaje biofeedbacku, na przykład Biofeedback EEG lub Biofeedback GSR.

Komu polecamy Biofeedback?

Centrum Biofeedback

Dzieciom i młodzieży, pragnącym polepszyć swoje wyniki w nauce oraz cierpiącymi na:

• nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)
• zaburzenia uwagi (ADD)
• dysleksję,
• dysgrafię,
• dyskalkulię
• zaburzenia emocjonalne - depresja, lęki, labilność
• podwyższoną agresję

Dorosłym i dzieciom funkcjonującym w nadmiernym stresie oraz osobom cierpiącym na:

• niepokój
• stres
• chroniczny ból
• wypalenie zawodowe
• chroniczne zmęczenie
• depresję
• fobie społeczne
• zaburzenia snu – bezsenność
• uzależnienia
• apatię
• stany lękowe
• zaburzenia odżywiania
• po udarach, urazach


Dorosłym w dojrzałym wieku w celu poprawy i utrzymania sprawności umysłowej.

Demencja starcza jest generalnym zakłóceniem czynności poznawczych, takich jak zapamiętywanie, myślenie, rozpoznawanie. Wiąże się z ogólnym obniżeniem sprawności umysłowych, występującym w podeszłym wieku. Szacuje się, że dolegliwości dementywne dotykają ok. 10-15% osób w wieku powyżej 65 lat, i nawet do 50% osób po 80 roku życia. Jakkolwiek różne są przyczyny demencji, zazwyczaj można zapobiegać rozwojowi choroby poprzez odpowiednie działania profilaktyczne.

Jednym z takich działań jest trening biofeedback. Nauka regulacji i odpowiedniego nastrajania fal mózgowych, pozwala na spowolnienie procesów otępiennych, przez co zwiększa szansę na zachowanie dobrej kondycji umysłowej. Treningi, dzięki optymalizacji pracy mózgu pozwalają na zachowanie szybkości i wydajności procesów poznawczych, a także usprawnienie koncentracji uwagi. Warto wiedzieć, że takie oddziaływania są szczególnie skuteczne w początkowej fazie demencji i innych form otępienia starczego. Należy zatem traktować niniejsze treningi jako psychoprofilaktykę występowania zaburzeń.

homeenvelopephonesmartphone