Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO
Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO

Biofeedback EEG

Trening Biofeedback wykorzystywany jest zarówno w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów szkolnych i emocjonalnych jak i leczeniu wielu chorób. Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe.

Plastyczność mózgu

Biofeedback EEG
W 1998 udowodniono, że w dorosłym ludzkim mózgu powstają nowe neurony. A przede wszystkim rosną nowe odgałęzienia neuronów i przebudowuje się sieć synaptyczna.
Dziś przyjmuje się powszechnie, że podstawowy wzorzec połączeń pomiędzy ośrodkami w układzie nerwowym kształtuje się w okresie rozwoju w oparciu o program genetyczny, jednakże obwody neuronalne są plastyczne i modyfikowalne przez całe życie.

Właśnie zmiany plastyczne są podstawą naprawy i kompensacji uszkodzeń układu nerwowego.
O występowaniu plastyczności neuronalnej mówimy, kiedy własności komórek nerwowych zmieniają się w sposób trwały pod wpływem działania bodźców ze środowiska. Jerzy Konorski z Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie, w swej książce: Organization of conditioned reflexes (1948), będącej przełomem w sposobie myślenia o funkcjonowaniu mózgu, tak ją definiował:
„Pierwszą własnością, dzięki której komórki nerwowe reagują na nadchodzące impulsy określonym cyklem zmian, nazywamy pobudliwością. Drugą własność, dzięki której w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub ich kombinacji, będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające im zmiany, zmianami plastycznymi.”

Współczesne teorie dotyczące mechanizmu powstawania plastyczności biorą swój początek z koncepcji Hebba (1949), który postulował, że do zmiany siły połączenia pomiędzy neuronami konieczne jest skuteczne i powtarzalne pobudzenie neuronu postsynaptycznego przez presynaptyczny. Hebb miał tu na myśli pobudzenie, które spowoduje wystąpienie potencjału czynnościowego. To miałoby powodować zmiany biochemiczne i anatomiczne wzmacniające połączenie pomiędzy dwoma neuronami.
Czyli „skuteczne pobudzenie to mocniejsze połączenie”.

Jak przebiega trening Biofeedback EEG

1. Badanie QEEG . Jeszcze przed pierwszym treningiem wykonywana jest analiza diagnostyczna QEEG i na jej podstawie ułożony indywidualny plan treningu.

2. Ustalamy terminy spotkań 1 , 2 lub 3 razy w tygodniu w zależności od oczekiwanych efektów.

3. Podczas treningu pacjent siedzi przed monitorem, mając przed sobą dynamiczną planszę video. Pod wpływem kontrolowanych zmian stanu swojego umysłu, pacjent zmienia parametry gry na monitorze. Jeśli celem jest praca nad poprawą koncentracji uwagi, to pożądane efekty osiąga gdy stara się jak najdłużej skoncentrować. Otrzymuje wtedy nagrodę w postaci punktów lub polepszenia parametrów gry, np. samochód szybciej porusza się. Celem jest dojście do określonej ilości punktów lub nawet jej przekroczenie. Większa ilość punktów jest konsekwencją lepszej pracy mózgu. W ten sposób, trenując nasze odruchy warunkowe (warunkowane efektami gry), uczymy mózg odruchów bezwarunkowych, jakimi jest jego bioelektryczna aktywność.

4. Prowadzący terapię, cały czas kontroluje zakres i częstotliwość fal emitowanych przez mózg pacjenta. Za pomocą aparatury, ma możliwość tak wyregulować parametry gry, aby pacjent miał racjonalnie umieszczoną poprzeczkę trudności. Celem treningu jest wyuczenie mózg prawidłowej pracy, poprzez systematyczne, ale nieznaczne zwiększanie trudności.
homeenvelopephonesmartphone