Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO
Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO

coaching

Coaching jest prostą i efektywną metodą rozwoju osobistego, gdzie Klient i Coach tworzą porozumienie, którego celem jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za życie jakie tworzy. Jest to współpraca pomiędzy Coachem, a Klientem indywidualnym lub firmą, organizacją, aby osiągnąć rezultaty jakich pragnie Klient w biznesie jak i życiu osobistym - realizując wyznaczone cele.
Coaching
Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.

ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.
Coaching to sprawdzona, lecz ciągle innowacyjna technika zarządzania rozwojem ludzi i organizacji. Oparta na wynikach najbardziej zaawansowanych nauk XX i XXI wieku .nie dostarcza gotowych recept , lecz w partnerstwie ze zleceniodawcą i/lub jego kluczowymi podmiotami wypracowuje optymalne i dające się bezpośrednio wdrożyć indywidualne rozwiązania.

Coach
towarzyszy klientowi w znajdowaniu najlepszych dla niego lub firmy praktycznych zastosowań i metod pracy.

CZYM NIE JEST COACHING!

  • Coaching NIE jest trapią, gdyż coach zajmuje się sytuacją aktualną i przyszłością, a nie przeszłością klienta, leczeniem bólu, dysfunkcji jak klasyczna terapia.
  • Coaching NIE jest konsultingiem ani doradztwem, coach nie daje rad i nie jest ekspertem w branży klienta.
  • Coaching NIE równa się mentoring, gdyż mentor dzieli się wcześniej wypracowanymi narzędziami na bazie własnych doświadczeń, czego nie robi coach. W coachingu narzędzia powstają przy udziale klienta w trakcie sesji coachingu.
  • Coaching NIE jest treningiem, który zakładałby z góry ustalony program szkolenia. W trakcie coachingu coach podąża za klientem bez wcześniejszego scenariusza, planu. W procesie coachingu plan powstaje wspólnie z klientem.
homeenvelopephonesmartphone