Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO
Centrum Biofeedback Wroclaw LOGO

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. 
Administratorem danych osobowych jest: Centrum Biofeedback Monika Madej, ul. Skarbowców 23a,53-025 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej NIP: 9121139635 , REGON 366699321 (zwanym dalej: Centrum Biofeedback).

2. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 w celu: podjęcia działań związanych z przyjęciem zlecenia/umowy na świadczone usługi oferowane przez Centrum Biofeedback, wykonania przyjętych zleceń przez Centrum Biofeedback, a także wykonania ciążących na Centrum Biofeedback obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3. 
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zlecenia/umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Centrum Biofeedback będą przechowywane przez okres obowiązywania zlecenia/umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Centrum Biofeedback, wypełnienia obowiązku prawnego Centrum Biofeedback (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Centrum Biofeedback na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4. 
Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zlecenia/umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Centrum Biofeedback posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5. 
Centrum Biofeedback jest uprawniony do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania przyjętego zlecenia. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Centrum Biofeedback): biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi reklamacyjne, naprawcze lub techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych )

6. 
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.

7.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
homeenvelopephonesmartphone